Polishcosmetics.pl – polska branża kosmetyczna

Czy polska gospodarka jest skutecznie promowana zagranicą?

wtorek, 16.06.2015

Ministerstwo Gospodarki, podsumowując prowadzone przez siebie działania promujące polską gospodarkę zagranicą, uznało realizowany przez SPC House of Media program promocji branży kosmetycznej za succes story nr 1. Na działania proeksportowe w latach 2012 – 2014 Ministerstwo wydało 340 mln zł. Planuje uruchomić kolejne programy już w 2015 roku.

 

Ministerstwo Gospodarki podsumowało programy promocji polskiej gospodarki zagranicą, które prowadziło w latach 2012 – 2015. Ich budżet wynosił ok. 340 milionów złotych. Prawie połowa tej kwoty została przekazana polskim firmom na dofinansowanie ich działań proeksportowych.

W ramach działań, Ministerstwo prowadziło 15 branżowych programów promocji, liczne wielobranżowe programy w prawie 20 wybranych krajach czy zagraniczną kampanię reklamową Marki Polskiej Gospodarki. Koordynowało też pracę polskich i zagranicznych placówek wspierających polskich eksporterów: Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadach RP i wojewódzkie Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów.

W efekcie, eksport na priorytetowe rynki wzrósł od 2012 do 2014 roku o 22%. Największe, 2,5-krotne wzrosty sprzedaży odnotowano do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Według prognoz Ministerstwa na 2015 rok, polski eksport może zwiększyć się o kolejne 5,5%.

Podsumowując działania, Ministerstwo Gospodarki za „success story nr 1” uznało program promocji branży kosmetycznej, realizowany przez SPC House of Media. Był to najbardziej popularny program branżowy –  wzięło w nim udział ponad 80 firm. Ministerstwo napisało o nim:

Programem, który okazał się niewątpliwym sukcesem w ramach poddziałania 6.5.1 PO IG, był program promocji branży kosmetycznej. Dzięki spójności i skonsolidowaniu branży oraz niezwykle sprawnej i efektywnej działalności realizatora programu, udało się uzyskać wymierny efekt skali w zakresie promocji Marki Polskiej Gospodarki oraz renomy i potencjału polskiego przemysłu kosmetycznego.

Polska jest już 6. eksporterem kosmetyków w Europie. Uczestnicy branżowego programu deklarowali, iż w czasie jego trwania ich sprzedaż zagraniczna zwiększyła się o ponad 50%, natomiast 29% firm wprowadziło swoje produkty na więcej niż 9 nowych rynków (kolejne 33% – na 4-8 rynków). W ocenie firm, program realnie wpłynął też na zwiększenie rozpoznawalności polskich producentów jako rzetelnych partnerów biznesowych, wytwarzających kosmetyki najwyższej jakości.

Zachęcone sukcesami, Ministerstwo Gospodarki planuje uruchomienie kolejnych programów promocji, finansowanych w ramach nowej perspektywy finansowej UE.

W 2015 roku w ramach III osi priorytetowej PO IR, przeznaczonej na wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, uruchomiony ma zostać projekt Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Brand.PL. Jednym z jego zadań będzie koordynacja działań promocyjnych prowadzonych przez różne instytucje. W ramach uwspólniania działań, na zagranicznych targach preferowane mają być wspólne, ujednolicone wizualnie stoiska polskich firm – takie, jakie w swoim programie propagował SPC House of Media. Jak podsumowało Ministerstwo:

Przykłady wspólnych wystąpień polskiej oferty eksportowej podczas wydarzeń
o zasięgu globalnym (np. SIAL, ILA, branża kosmetyczna) wskazują, iż konsekwentnie realizowana polityka rozwoju danej branży oraz koncentracja środk
ów publicznych na konkretnym celu, pozwala na dokonanie skoku jakościowego w przeciągu zaledwie kilku lat.

 

Więcej informacji:
Informacja na stronie Ministerstwa Gospodarki
Materiały prasowe Ministerstwa Gospodarki, podsumowujące programy
Komunikat prasowy SPC House of Media, podsumowujący program promocji branży kosmetycznej