Polishcosmetics.pl – polska branża kosmetyczna

Eksport

Szósty w Europie eksporter kosmetyków

Od lat niezmiennie największym europejskim eksporterem kosmetyków jest Francja, która z eksportem wartym prawie 4,5 mld euro znacznie wyprzedza drugie w rankingu Niemcy (2,5 mld euro). Na dalszych pozycjach znajdują się inne największe rynki kosmetyczne: Włochy, Wielka Brytania, Hiszpania i Polska, której dystans do poprzedzającej ją trójki z roku na rok maleje.

Imponująca dynamika wzrostu

W latach 2001 – 2011 wartość eksportu polskich kosmetyków (w tym produktów do higieny osobistej) wzrosła ponad pięciokrotnie, osiągając w 2011 roku pułap ponad 3,1 mld euro. Przez ostatnie 10 lat eksport rósł średnio prawie o 25% rocznie, odnotowując największy wzrost procentowy w 2004 roku, czyli zaraz po wejściu Polski do Unii Europejskiej.

Doświadczenie i globalny zasięg

Eksport polskich kosmetyków rozwinął się na długo przed zmianami gospodarczymi 1989 roku, dzięki czemu polskie wyroby trafiały nawet do krajów arabskich czy na rynki wschodnie. Wytwarzane w Polsce kosmetyki wysyłane są do ponad 130 krajów świata, w tym do tak odległych miejsc, jak Trinidad i Tobago, Nowa Zelandia czy Chile. Duży popyt na polskie wyroby istnieje zarówno wśród tradycyjnych już odbiorców: krajów Europy Środkowo-Wschodniej, jak i na wiodących rynkach kosmetycznych Europy, w tym w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Silna pozycja polskich kosmetyków na niewątpliwie bardzo wymagających rynkach dowodzi ich wysokiej jakości.

Największymi indywidualnymi odbiorcami wyprodukowanych w Polsce kosmetyków są Rosja (15,3%), Wielka Brytania (12,1%) i Niemcy (11,9%). Statystyki pokazują silną pozycję Polski na rynkach dawnego bloku wschodniego, do których trafia około 40% polskiego eksportu. Kosmetyki wyprodukowane w Polsce sprzedają się również na największych europejskich rynkach kosmetycznych, odpowiadających za 35% naszego eksportu, wśród których znajdują się Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania i Włochy.

Większość wysyłanych za granicę kosmetyków wyprodukowanych jest w fabrykach globalnych koncernów, ale udział eksportu w strukturze sprzedaży polskich firm nieustannie rośnie. Ponadto coraz większa część wyprodukowanych przez nie kosmetyków trafia na półki zagranicznych sklepów. Na podstawie danych uzyskanych od polskich producentów szacujemy, że udział ten wynosi średnio pomiędzy 10% a 20%, przy czym wszystkie przedsiębiorstwa wskazują rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych jako główny element strategii na następne lata. W przypadku przedsiębiorstw w z kapitałem zagranicznym sytuacja jest odwrotna – za granicę trafia pomiędzy 80% a 90% wyprodukowanych w Polsce kosmetyków. Można zatem powiedzieć, że ponad połowa z produktów kosmetycznych wytworzonych w Polsce trafia na rynki zagraniczne.