Polishcosmetics.pl – polska branża kosmetyczna

Marka polskiej gospodarki

Marka Polskiej Gospodarki to koncepcja, stworzona przez Ministerstwo Gospodarki w celu promowania polskich produktów i polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych i budowania w ten sposób pozytywnego wizerunku całej polskiej gospodarki. Wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak stwierdził: Na świecie są tysiące polskich produktów, ale mało kto wie, że są z Polski. Chcemy by były one bardziej rozpoznawalne i lepiej postrzegane na świecie. Marka Polskiej Gospodarki ma wspierać polski eksport i polskie produkty oraz zachęcać do inwestowania w naszym kraju.

Ministerstwo Gospodarki, na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań wizerunkowych, wybrało 15 branż, dla których opracowane zostały programy promocji. Objęły one następujące sektory gospodarki: branżę jubilersko-bursztyniczą, meblarską, stolarki okiennej i drzwiowej, ochrony i zachowania zabytków, odzieżową, spożywczą, maszyn i urządzeń górniczych, a także budownictwo, usługi It/ICT, przemysł biotechnologiczny i farmaceutyczny, przemysł obronny, produkcję jachtów, produkcję sprzętu medycznego, turystykę medyczną i oczywiście przemysł kosmetyczny. W 2012 roku przystąpiono do realizacji branżowych programów promocji. Program skierowany do przedsiębiorców z branży kosmetycznej ruszył w marcu tego roku.

Prezentacja – A Brand for Polish Economy