Polishcosmetics.pl – polska branża kosmetyczna

Dofinansowanie

25 stycznia 2019 r. ruszył kolejny nabór do  programu ”Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3:  Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand”.

Nabór wniosków odbywa się w dniach od 25 lutego do 4 kwietnia 2019 r.

Warunki, jakie musi spełnić firma, która ubiega się o dofinansowanie znajdują się  w załączonym pliku „Ogłoszenie o konkursie” str. 1.

Szczegóły klasyfikacji MŚP znajdują się w pliku „załącznik nr I do rozporządzenia KE 651/2014”.

Dokumentację składa się elektronicznie w platformie online dostępnej tutaj.

W załącznikach poniżej znajdą Państwo:

 • wzór wniosku wraz z instrukcją, który należy wypełnić i złożyć, aby zostać zakwalifikowanym do tego programu,
 • aktualna informacja na temat branżowego programu promocji branży kosmetycznej na lata 2020-2022.


Główne informacje o programie

Termin realizacji Programu: 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2022 r.

Do działań promocyjnych, które mogą być finansowe przez przedsiębiorców w ramach poddziałania 3.3.3 POIR zalicza się:

 1. misje wyjazdowe,
 2. misje przyjazdowe,
 3. stoiska na imprezach targowych lub targowo-konferencyjnych,
 4. zakup usługi doradczej,
 5. dodatkowe działania promocyjne

W ramach Programu zostaną zorganizowane narodowe stoiska informacyjno-promocyjne na następujących wydarzeniach:

W ramach realizacji Programu przedsiębiorca jest zobowiązany do realizacji, co najmniej jednego działania promocyjnego na wybranym przez siebie pozaunijnym rynku perspektywicznym, z rynków wymienionym poniżej:

Azja Południowo-Wschodnia (Japonia, Korea Południowa, państwa Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN4),

 1. Ameryka Północna (Kanada, Stany Zjednoczone Ameryki, Meksyk),
 2. Bliski Wschód (Turcja, Iran, Izrael i państwa Zatoki Perskiej),
 3. Europa Centralna i Wschodnia (państwa Bałkanów Zachodnich, państwa członkowskie Wspólnoty Niepodległych Państw, Ukraina i Gruzja),
 4. państwa BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Republika Południowej Afryki). 

 
Załączniki

Program promocji branży kosmetyków – informacja dla przedsiębiorców (PDF)

ZAŁĄCZNIK I do rozporządzenia Komisji WE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (PDF)

Ogłoszenie o konkursie do poddziałania 3.3.3 POIR w 2019 roku (DOC)

Instrukcja wypełniania wniosku

Wzór wniosku o dofinansowanie

 

Jeśli są Państwo zainteresowani dofinansowaniem – zapraszamy do kontaktu